The Legal Regime Of The Property Transferred By Spouses To The Share Capital Of Private Enterprise: Аnalysis Of Court Decisions

  • Nataliia Vintoniak
Keywords: the corporate rights, a spouses, the legal regime of the property, the common property, the private enterprise, the charter capital

Abstract

The article is devoted to the legal regime of the property transferred to the authorized capital of private enterprises. We conducted a study of corporate and family law in terms of corporate rights acquired by one spouse (the founder of a private enterprise) and the rights of the other spouse, who indirectly gave the common property to the charter capital of private enterprise. The judicial practice is analyzed, in particular the Resolution of the Supreme Court of Ukraine and the Constitutional Court of Ukraine. The attention is paid to the fact, that unequal application of the same substantive law is made in such relationship.
The author analyzed the legislation, scientific doctrine and concluded that only that spouse who is the founder of the private company acquires corporate rights, the other spouse does not acquire these rights. The essence of the same legal regime of joint marital property transferred to the share capital of private enterprise consist in transformation of ownership. For the spouse who is not a founder of private enterprise this right is transformed into a claim to the other spouse which will be implemented at division of common property spouses.

References

1. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny «Pro praktyku zastosuvannya sudamy zakonodavstva pry rozhlyadi sprav pro pravo na shlyub, rozirvannya shlyubu, vyznannya yoho nediysnym ta podil spil’noho mayna podruzhzhya» № 11 vid 21 hrudnya 2007 roku // Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07.
2. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny № 17-rp/2012 vid 19 veresnya 2012 roku u spravi za konstytutsiynym zvernennyam pryvatnoho pidpryyemstva «IKIO» shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhennya chastyny pershoyi statti 61 Simeynoho kodeksu Ukrayiny // Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-12.
3. Prava podruzhzhya na mayno pryvatnoho pidpryyemstva / I. V.Spasybo-Fatyeyeva // Pravo Ukrayiny : Yurydychnyy zhurnal. - 2012. - № 11/12.
4. Dzera O. V. Deyaki pytannya spivvidnoshennya simeynoho ta korporatyvnoho zakonodavstva u sferi maynovykh vidnosyn podruzhzhya. Mizhnarodnyy zhurnal «Pravo i suspil’stvo» [tekst]: za red. d-ra yuryd. nauk, prof. Vasyl’yevoyi V. A. – Vypusk 1. ─ Ivano-Frankivs’k: Foliant, 2015. – 202 s.
5. Shyshchak-Kachak O. O. Osoblyvosti ta praktychna tsinnist’ pravovykh pozytsiy Verkhovnoho Sudu Ukrayiny v protsesi rehulyuvannya simeynykh vidnosyn. Aktual’ni problemy vdoskonalennya chynnoho zakonodavstva Ukrayiny, № 36, (2014) ─ 178-187 s.
6. Kibenko Olena. Korporatyvne pravo: vidpovidi na zapytannya // Mala entsyklopediya notariusa № 5, (2005) ─ 59 s.
7. Vasyl’yeva V. A. Spil’na sumisna vlasnist’ podruzhzhya i korporatyvni prava // Korporatyvni pravochyny [tekst]: Zbirnyk naukovykh prats’ za materialamy Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (27-28 vresnya 2013 roku, m. Ivano-Frankivs’k) / NDI pryvatnoho prava i pidpryyemnytstva im. akademika F. Burchaka NAPrP Ukrayiny; za red. d-ra yuryd. nauk, akad. NAPrN Ukrayiny V. V. Lutsya. - Ivano-Frankivs’k, 2013. – 231 s.
8. Vіntonyak N. D. SHHodo korporativnikh prav podruzhzhya. Vdoskonalennya pravovogo regulyuvannya prav ta osnovnikh svobod lyudini і gromadyanina [tekst]: Materіali shhorіchnoї Vseukraїns’koї naukovo-praktichnoї konferentsії molodikh vchenikh ta aspіrantіv (16 travnya 2014 roku). – Іvano-Frankіvs’k: Prikarpats’kij natsіonal’nij unіversitet іmenі Vasilya Stefanika, 2014. – 173 p.
9. KHar’kovskaya tsivilisticheskaya shkola: antologіya semejnogo prava: monografіya / V. K. Аntoshkina, V. I. Borisova, I. V. ZHilinkova i dr..; pod. obshh. red. d-ra yurid. nauk, prof. I. V. Spasibo-Fateevoj.— KHar’kov: Pravo, 2013.—240 p.
10. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 02 zhovtnya 2013 roku // Rezhym dostupu: http://reyestr.court.gov.ua/Review/34180776.
11. Postanova Verkhovoho Sudu Ukrayiny vid 19 lyutoho 2014 roku // Rezhym dostupu: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37520383.
Published
2019-06-21
Section
Articles